0   1   3   4   5   6   7   9a   9b   10   11   13   15   16   17   18   19   21   22   24   26   27   28   33   35   38   39   40  
Kierunek:
Koszutka Słoneczna Pętla
Dni robocze
Soboty
4123247 509 805 941 1016 2111
Niedziele i święta
4123247 509 814 2111