Kierunek:
Łagiewniki Zajezdnia
Dni robocze
 
Soboty, niedziele i święta
 
Objaśnienia:
K
– kurs do: Katowice Dworzec PKP