Kierunek:
Katowice Plac Wolności
Dni robocze
 
Soboty, niedziele i święta
 
Objaśnienia:
00:00 – kursy podkreślone realizowane pojazdem niskopodłogowym