Kierunek:
Stroszek Zajezdnia
Dni robocze
 
Soboty, niedziele i święta
 
Objaśnienia:
S
– kurs do: Stroszek Zajezdnia