Kierunek:
Szopienice Pętla
Dni robocze
 
Soboty, niedziele i święta
 
Zmiana czasu
 
Objaśnienia:
Z
– kurs do: Zawodzie Zajezdnia