Kierunek:
Szopienice Pętla
Dni robocze
 
Soboty, niedziele i święta
 
Zmiana czasu